КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ВНТУ
РОЗКЛАД

Розклад занять викладачів

Викладач
Урок
Понеділок
Вівторок
Cepeда
Четвер
П'ятниця
Ткаченко С.Й., д.т.н., проф.
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
- Конс. - - - -
Чепурний М.М., к.т.н., проф.
1
TE-11 aуд.3322
- - - -
2 -
TE-12 aуд.3328
- -
3 - -
TE-10 aуд.3322
-
4 - - -
5 -
TE-10 aуд.3322
- - -
6 - - - -
- - - - - -
Степанов Д.В., к.т.н., доц.
1 -
TE-12 aуд.3322
- -
TE-11 aуд.3119
2 - - -
3 - - -
TE-11 aуд.3328
-
4 - - - -
5 TE-13 aуд.3328 - - TE-13 aуд.3119 -
6 - - -
-
Конс. 14.10
- -
Конс. 14.10
-
Ларюшкін Є.П., к.т.н., доц.
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
- - - - - -
Корженко Є.С., к.т.н., доц.
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - -
ТE-10 aуд.3325
6 - - - -
- - - - - -
Остапенко О.П., к.т.н., доц.
1 - - - -
EМ aуд.4101
2 - - - -
3 - - -
EМ aуд.4420
TE-12 aуд.3325
4 - - - -
ТЕ-10 aуд.3328
5 - - - -
6 - - - - -
- -
EM aуд.4316
- - -
Степанова Н.Д., к.т.н., доц.
1 - - - -
TE-08 aуд.3119
2 - -
TE-10 aуд.3231
-
3 - -
TE-10 aуд.3322
- -
4 - - -
TE-10 aуд.3325
5 - - -
TЕ-10 aуд.3119
TЕ-12 aуд.4102
6 - - -
- - - - - -
Співак О.Ю., к.т.н., ст. викл.
1 - - - -
ТЕ-10 4101
2 - - -
ТЕ-10 3325
3 - - - -
4 - - - - -
5 - - - -
EM-10 4417
6 - - - -
- - - -
ЕM
-
Резидент Н.В., к.т.н., ст. викл.
1 - - - - -
2 - - - -
ТЕ,ТГ ауд.3232
3 - - - -
ТE-11 ауд.3328
4 - - - - -
5 - -
ТE-11 ауд.3328
- -
6 -
/ТГ-09 ауд.3323
ТE,ТГ ауд.3232
- -
- - -
Конс.
- -
Пішеніна Н.В., ас.
1 - - - - -
2
ТE-13 ауд.3117
- - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - -
ТE-13 ауд.3117
- - - - - -
Боднар Л.А., к.т.н., ст. викл.
1
EМ-10, ауд.4415
- - - -
2 - - - -
3
ТE-11, ауд.3328
- - - -
4
ТE-10, 3338
- - -
5 - - - -
6 - - - -
-
Конс.
EМ aуд.4324
- - -
Юзюк А.О., ас.
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
- - - - - -

Розклад консультацій для заочної форми

Дата
Дисципліна (Група)
Час
Викладач
10 березня Філософія (ТЕ-12)
9.00
Теклюк А.І.
Гідрогазодинаміка (ТЕ-12)
10.30
Степанова Н.Д.
Психологія (ТЕ-12)
12.00
Мацко Л.А.
Людина і суспільство (ТЕ-11)
9.00
Хома О.І.
Кондиціонування повітря (ТЕ-11)
10.30
Остапенко О.П.
Тепломасообмін (ТЕ-11)
12.00
Резидент Н.В.
Українська мова (ТЕ-11)
13.00
Джерела теплопостачання (ТЕ-10)
9.00
Степанов Д.В.
Теплотехнологічні процеси і установки (ТЕ-10)
10.30
Корженко Є.С.
Холодильна техніка та технологія (ТЕ-10)
12.00
Остапенко О.П.
Котельні установки (ТЕ-11мс)
9.00
Степанов Д.В.
Українська мова (ТЕ-13мс)
10.30
Цимбал О.А.
Вища математика (ТЕ-13мс)
12.00
Крупський Я.В.
24 березня Історія України (ТЕ-13)
9.00
Пономаренко
Вища математика (ТЕ-13)
10.30
Фізика (ТЕ-11)
12.00
Вища математика (ТЕ-12)
9.00
Михалевич В.М.
Теоретична механіка (ТЕ-12)
10.30
Перлов В.Є.
Високотемпературні процеси і установки (ТЕ-11)
9.00
Боднар Л.А.
Тепломасообмін та гідродинаміка багатокомпонентних середовищ (ТЕ-11)
10.00
Степанова Н.Д.
Теплотехнологічні процеси і установки (ТЕ-11)
11.00
Корженко Є.С.
Соціологія (ТЕ-11)
12.00
Годлєвська В.Ю.
Матеріалознавство (ТЕ-13мс)
9.00
Власенко А.М.
Нагнітачі та теплові двигуни (ТЕ-13мс)
10.00
Чепурний М.М.
Опір матералів (ТЕ-13мс)
11.00
Побережний М.І.
Філософія (ТЕ-13мс)
12.00
Теклюк А.І.
7 квітня Інженерна графіка (ТЕ-13)
9.00
Корчевський Б.Б.
Інформаційні технології (ТЕ-13)
10.30
Боднар Л.А.
Вища математика (ТЕ-12)
9.00
Михалевич В.М.
Теоретична механіка (ТЕ-12)
10.00
Перлов В.Є.
Українська мова (ТЕ-10)
9.00
кафедра
Джерела теплопостачання (ТЕ-10)
10.00
Степанов Д.В.
Безпека життєдіяльності (ТЕ-10)
11.00
Лемешев М.С.
Культурологія (ТЕ-10)
12.00
Грозна Н.З.
Електропостачання пром.підприємств (ТЕ-13сп)
9.00
Демов О.Д.
Менеджмент та маркетинг (ТЕ-13сп)
10.30
Несен Л.М.
Системний аналіз та інтелектуальні технології (ТЕ-11сп)
12.00
Боднар Л.А.
Теоретична механіка (ТЕ-13мс)
9.00
Федотов В.О.
Матеріалознавство (ТЕ-13мс)
10.00
Власенко А.М.
Котельні установки (ТЕ-13мс)
11.00
Степанов Д.В.
Людина і суспільство (ТЕ-11мс)
12.00
Котельні установки (ТЕ-011)
9.00
Корженко Є.С.
Сушильні процеси і установки (ТЕ-11)
10.30
Співак О.Ю.
Технічна термодинаміка (ТЕ-11)
12.00
Остапенко О.П.
21 квітня Менеджмент і маркетинг (ТЕ-13сп)
9.00
Несен Л.М.
Охорона праці (ТЕ-13сп)
10.30
Лемешев М.С.