КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ВНТУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчальний процес на кафедрі ТЕ постійно вдосконалюється. Видаються навчальні посібники, методична література, впроваджуються і розробляються нові програмні продукти, розробляються нові лабораторні роботи

За роки існування кафедри видані такі навчальні та навчально-наукові розробки:

Викладач Назва роботи Місце видання
1. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Розрахунки теплових схем ТЕЦ та ефективності при їх модернізації/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВДТУ, 1997.-62с.
2. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Технічна термодинаміка (в трьох частинах). Ч. І./ Навчальний посібник. Вінниця:
ВДТУ, 1997.-109с.
3. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Технічна термодинаміка (в трьох частинах). Ч. ІІ./ Навчальний посібник. Вінниця:
ВДТУ, 1997.-119с.
4. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Технічна термодинаміка (в трьох частинах). Ч. ІІІ./ Навчальний посібник. Вінниця:
ВДТУ, 1997.-104с.
5. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Джерела енергії теплотехнології/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВДТУ, 1998.-96с.
6. Корженко Є.С. Методика визначення втрат ТЕР на газоперекачуючих компресорних станціях/ Монографія. Київ:
Держкомітет енергозбереження.
-1999.-34с.
7. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Теплові розрахунки промислових парогенераторів/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВДТУ, 1999.-93с.
8. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Бужинський В.В.
Застосування теорії подібності для розв'язання задач тепломасообміну/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВДТУ.-2001.-110с.
9. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Співак О.Ю.
Лабораторний практикум з дисципліни "Технічна термодинаміка"/ Навчальний посібник. Вінниця:
Універсум-Вінниця.-2001.-54с.
10. Ларюшкін Є.П. Промислові печі та пічне устаткування/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВДТУ.-2001.-107с.
11. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Корженко Є.С.
Експлуатація промислових парогенераторів/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВДТУ.-2002.-135с.
12. Співак О.Ю.
Власенко А.М.
Матеріалознавство/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВДТУ.-2002.-100с.
13. Власенко А.М.
Співак О.Ю.
Робоча професія/ Навчальний посібник. Вінниця:
Універсум-Вінниця.-2003.-77с.
14. Ткаченко С.Й.
Чепурний М.М.
Основи технічної термодинаміки (в 3-х частинах)/ Підручник з грифом МОН. Вінниця:
Поділля-2000.-2004.-352с.
15. Чепурний М.М.
Ткаченко С. Й.
Бужинський В.В.
Розрахунки теплових схем когенераційних установок/ Навчальний посібник. Вінниця:
Універсум-Вінниця.-2003.-120с.
16. Пішеніна Н.В.
Пішенін В.О.
Основи інформаційних технологій та програмування/ Лабораторний практикум, Вінниця:
Універсум-Вінниця.-2003.-80с.
17. Чепурний М.М.
Ткаченко С. Й.
Степанов Д.В.
Гідрогазодинаміка/ Лабораторний практикум. Вінниця:
ВНТУ.-2004.-63с.
18. Ткаченко С.Й.
Степанов Д.В.
Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки/ Монографія. Вінниця:
Універсум-Вінниця.-2004.-132с.
19. Чепурний М.М.
Ткаченко С. Й.
Технічна термодинаміка в прикладах і задачах/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2005.-131с.
20. Ткаченко С.Й.
Чепурний М.М.
Степанов Д.В.
Розрахунки теплових схем і основи проектування джерел теплопостачання/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2005.-137с.
21. Чепурний М.М.
Ткаченко С. Й.
Технічна термодинаміка в прикладах і задачах/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2005.-131с.
22. Бужинський В.В.
Чепурний М.М.
Методичні вказівки до виконання курсового і дипломного проектування з дисципліни "Автоматизація теплоенергетичних та тепло технологічних установок" для студентів напряму підготовки 0905 - енергетика/ Методичні вказівки Вінниця:
ВНТУ, 2005.-26с.
23. Чепурний М.М.
Степанов Д.В.
Корженко Є.С.
Теплові розрахунки парогенераторів/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ.-2006.-154с.
24. Головченко О.М.
Співак О.Ю.
Груминська Л.В.
Теплотехнічні вимірювання та метрологія./ Лабораторний практикум. Вінниця:
ВНТУ, 2006.-91с.
25. Співак О.Ю.
Власенко А.М.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство" для студентів спец. "теплоенергетика"/ Методичні вказівки. Вінниця:
ВНТУ, 2006.-51с.
26. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Розрахунки тепломасообмінних апаратів./ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ.-2007.-129с.
27. Степанов Д.В.
Степанова Н.Д.
Холодильна техніка та технологія/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2008.-95с.
28. Ротштейн О.П.
Ларюшкін Є.П.
Мітюшкін ЮІ.
SOFT COMPUTING в біо-технології: багатофакторний аналіз і діагностика/ Монографія. Вінниця:
Вінниця-УНІВЕРСУМ.-2008.-144 с.
29. Ткаченко С.Й.
Остапенко О.П.
Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання/ Монографія. Вінниця:
Вінниця-УНІВЕРСУМ. -2008.-150с.
30. Ткаченко С.Й.
Степанова Н.Д.
Самозакипаючі потоки в дренажних каналах теплотехнологічних системах/ Монографія. Вінниця:
Вінниця-УНІВЕРСУМ.-2008.-124с.
31. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Корженко Є.С.
Основи кондиціонування повітря/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ.-2008.-130с.
32. Чепурний М.М.
Ткаченко С.Й.
Енергозбережні технології в теплоенергетиці/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2008.-115с.
33. Ткаченко С. Й.
Співак О. Ю.
Сушильні процеси та установки/ Навчальний посібник. Вінни-ця:
ВНТУ, 2008.-86с.
34. Ткаченко С.Й.
Степанов Д.В.
Пішеніна В.О.
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Теплоенергетика» Вінниця:
ВНТУ, 2009.-43с.
35. Пішенін В.О.
Пішеніна В.О.
Основи конструювання/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2009.-87с.
36. Степанова Н.Д.
Степанов Д.В.
Теплові мережі./ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2009.-134с.
37. Співак О.Ю.
Чепурний М.М.
Тепломасообмін. Лабораторний практикум./ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2010.-111с.
38. Ткаченко С.Й.
Степанов Д.В.
Пішенін В.О.
Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами напряму "Теплоенергетика" Вінниця:
ВНТУ, 2011.-39с.
39. Степанов Д. В.
Ткаченко С.Й.
Теплоенергетика. Вступ до спеціальності/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2011.-100с.
40. Степанов Д. В.
Корженко Є.С.
Боднар Л.А.
Котельні установки промислових підприємств/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2011.-120с.
41. Остапенко О.П. Технічна термодинаміка/ Лабораторний практикум. Вінниця:
ВНТУ, 2012.-92с.
42. Співак О. Ю. Сушильні процеси та установки/ Приклади та задачі. Вінниця:
ВНТУ, 2012.-112с.
43. Остапенко О.П. Теплотехнологічні установки/ Курсове проектування. Вінниця:
ВНТУ, 2012.-119с.
44. Чепурний М.М.
Резидент Н.В.
Нагнітачі та теплові двигуни. Вінниця:
ВНТУ, 2012.-99с.
45. Ткаченко С.Й.
Степанова Н.В.
Гідрогазодинаміки/ Приклади і задачі. Вінниця:
ВНТУ, 2012.-180с.
46. Степанов Д.В.
Шелеп В.І.
Методичні вказівки до практичних занять в майстерні. Вінниця:
ВНТУ, 2013.-59с.
47. Ткаченко С.Й.
Степанова Н.В.
Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ. Вінниця:
ВНТУ, 2013.-105с.
48. Остапенко О.П. Холодильна техніка та технологія. Теплові насоси. Вінниця:
ВНТУ, 2013.-124с.
49. Ткаченко С. Й.
Степанова Н.Д.
Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2013.-105с.
50. Ткаченко С.И.
Чепурной М.М.
Левченко Б.О.
Товажнянского Л.Л.
Теплотехнологические установки, системы, оборудование. Харьков:
ХПИ, 2014.-728с.
51. Степанов Д.В.
Шелеп В.І.
Методичні вказівки до практичних занять в майстерні для студентів напряму “Теплоенергетика”/ Вінниця:
ВНТУ, 2013.-59с.
52. Остапенко О.П. Холодильна техніка та технологія. Теплові насоси/ Навчальний посібник. Вінниця:
ВНТУ, 2015.-123с.
53. Ткаченко С.Й.
Резидент Н.В.
Теплообмін в системах біоконверсії/ Монографія. Вінниця:
ВНТУ, 2011.-124с.
54. Співак О.Ю.
Огородніков В.А.
Грушко О.В.
Деформація волочінням і фізико-механічні властивості тонких термопарних дротів/ Монографія. Вінниця:
ВНТУ, 2013.-118с.
Із змістом методичних розробок можна ознайомитись на сайті
<<Навчально-методичного відділу>>

Технічне оснащення навчального процесу

Під час навчання стеденти засвоюють засоби комп'ютерного 3D проектування, а також програмні комплекси для моделювання процесів теплопередачі, гідродинаміки, аеродинаміки та міцності. Використовується сучасне програмне забезпечення КОМПАС-3D, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP, MathCAD. В рамках дисциплін, які пов'язані з інформаційними технологіями, вивчають мови програмування: VBA, Pascal, Delphi.

Лабораторні роботи зі спеціальних дисциплін виконуються у спеціалізованих лабораторіях на лабораторних стендах і персональних ЕОМ, а також на підприємствах м. Вінниця.