КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ВНТУ
ДОВІДКА АБІТУРІЄНТА

Кафедра теплоенергетики Вінницького національного технічного університету є складовою Інституту Будівництва, теплоенергетики та газопостачання.

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік Академії комп'ютерних наук Ткаченко Станіслав Йосипович.

На кафедрі викладають один доктор та десять кандидатів технічних наук, два професори, сім доцентів, 2 ст. викладачі, 2 асистента.

Кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів інженерії та наукових магістрів. Успішно функціонує аспірантура, в якій під керівництвом Ткаченка С.Й. захищено 7 кандидатських дисертацій.

Студенти-теплоенергетики активно приймають участь у студенському самоврядуванні, конкурсах студенської творчості, КВК, спортивних змаганнях.

Студенти займаються науковою роботою. Вони є співавторами наукових статей, авторських винаходів, патентів на корисні моделі. Кожного року кращі роботи студентів приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студенських наукових робіт.

Для студентів нашого університету забезпечується військова підготовка. Усі бажаючі по закінченню бакалаврської підготовки можуть отримати диплом військового ВНЗ та звання молодшого лейтенанта. Це дозволить по закінченню ВНТУ працювати за контрактом у Збройних силах, у підрозділах МВС, СБУ, податкової служби тощо.

Студенти-теплоенергетиків під час робочих триместрів працюють на провідних підприємствах галузі. Сучасний теплоенергетик знає комп'ютерні технології, може вирішувати енергетичні, екологічні і економічні задачі

Випускники нашої кафедри - фахівці з муніціпальної та "великої" теплоенергетики. Вони знавці технологічних процесів та обладнання теплопунктів, котелень, ТЕЦ, електростанцій, систем опалення будівель та кондиціонування повітря тощо. Одним з основних напрямків підготовки спеціалістів є нетрадиційна енергетика - енергія з відходів, геотермальна енергетика з використанням теплових насосів, сонячна енергетика.

Всі теплоенергетичні проблеми розв'язуються з обов'язковим врахуванням екологічних особливостей теплоенергетики. В цьому напрямку кафедра має значний досвід.

Особливістю нашої спеціальності є те, що продукція, у виробництві якої приймають участь наші випускники, - теплова енергія, електрична енергія, холод - має постійно зростаючий попит.

Теплоенергетика є одним з фундаментів економіки України. Завдяки теплоенергетикам нам тепло та затишно, світяться вікна осель, працюють побутові прилади.

Останнім часом найбільшим попитом серед випускників ВНЗ користуються технічні спеціальності, в тому числі теплоенергетика. В нашому регіоні, в Україні в цілому та в сусідніх державах є значний попит на теплоенергетиків.

Важливі професійні якості теплоенергетика: технічний склад розуму; логічне мислення; організаторські здібності; відповідальне ставлення до довкілля; розвинена пам'ять.