КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ВНТУ
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Сьогодні кафедра теплоенергетики (ТЕ) є складовою інституту будівництва теплоенергетики та газопостачання (ФБТЕГП). Факультету БТЕГП є підрозділом Вінницького національного технічного університету (ВНТУ).

Завідувач кафедри теплоенергетики, доктор технічних наук, заслужений працівник народної освіти України

Ткаченко Станіслав Йосипович

Підготовка фахівців зі спеціальності "Енергетика теплотехнології" почалася з 1992 року на кафедрі "Теплоенергетика, електричні машини та приводи" (ТЕМП) після досліджень попиту на спеціалістів зазначеного профілю в Подільському регіоні. Кафедра ТЕМП була заснована на матеріально-технічній базі та професорсько-викладацькому складі кафедра "Енергетика". Кафедра "Енергетика" була відкрита ще в 1968 році і була єдиною кафедрою з підготовки інженерів-електриків у Вінницькому філіалі Київського політехнічного інституту.

В 1994 році кафедра ТЕМП була реорганізована, із якої виділилась кафедра ТЕ.
В 1997 році на базі кафедр "Теплоенергетика" та "Газопостачання та інженерне забезпечення будівництва" створена кафедра "Теплоенергетика та газопостачання" (ТЕГ), на якій готувались спеціалісти з двох спеціальностей. З 1998 року розпочалась на кафедрі підготовка спеціалістів з теплоенергетики.

В 2002 році з кафедри ТЕГ виділилась кафедра "Теплоенергетика", на якій сьогодні на базі комп'ютерних новітніх інформаційних технологій здійснюється підготовка:

- бакалаврів за напрямом 6.050601 - теплоенергетика;
- спеціалістів за спеціальністю 7.05060101 - теплоенергетика;
- магістрів наукових та магістрів інженерії за спеціальністю 8.050601 - теплоенергетика;

Підготовка в аспірантурі здійснюється за спеціальністю "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".

На кафедрі працює 2 професори, 1 доктор технічних наук, 10 кандидатів, 7 доцентів. Працівники кафедри "Теплоенергетика" очолюють і здійснюють наукове керівництво в науковому центрі "Енергозбереження". Викладачі, аспіранти та студенти в цьому підрозділі проводять наукові дослідження, розробляють нові енерго- і природозберігаючі проекти з використанням традиційних і нетрадиційних джерел енергії та автоматизовані тепло- і біотехнологічні системи.

В науковій роботі та навчальному процесі застосовуються комп'ютерні технології, комп'ютерні тренажери, оригінальне програмне забезпечення, комп'ютерна графіка тощо. Студенти працюють в сучасному обчислювальному центрі.

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК - це знавець фізичних, технічних, екологічних і економічних аспектів виробництва і використання різних видів енергії в промисловій та муніціпальній енергетиці, харчових та переробних виробництвах і побуті.
Він вміє застосовувати методи синтезу та аналізу складних ресурсо- і природозберігаючих систем з широким використанням комп'ютерів. Проблеми управління і автоматизації теплоенергетичних і теплотехнологічних систем на сучасному рівні із застосуванням комп'ютерів - постійно в полі зору теплоенергетика.

Проблеми збереження енергії, розробки та впровадження енергозберігаючих та маловідходних технологій, без перебільшення, можна назвати доленосними для нашої молодої держави. Виважена енергетична, енергозбережна політика - це запорука дійсної, а не формальної незалежності України.

Випускник нашого ВУЗу - теплоенергетик може успішно забезпечувати розв'язання зазначених вище проблем.

В Вінницькому національному технічному університеті відбулося шістнадцять випусків теплоенергетиків, одержали диплом спеціаліста 330 чоловік.

Наші випускники працюють на підприємствах енергетичної галузі, на промислових підприємствах харчових, агропереробних, будівельних, машинобудівних та інших виробництв в проектних і наукових організаціях і фірмах.