КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ВНТУ
ЕКОЛОГІЧНІ ВПРОВАДЖЕННЯ

На кафедрі теплоенергетики на протязі 15 років виконуються наукові роботи по захисту навколишнього середовища. В період 2008-2010 рр. виконана держбюджетна тема “Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище енергозберігаючих систем утилізації органічних відходів”.

У виконанні наукових досліджень за останні 10 років обов’язково беруть участь всі аспіранти, а також доцент Степанов Д.В., який завершує роботу над докторською дисертацією.

Екологічну безпеку теплоенергетичних об’єктів визначають чотири групи факторів: термодинамічна, технологічна, паливна, експлуатаційна.

В 2010/11 навчальному році дисципліну “Основи екології” викладає старший викладач кафедри ТЕ, к.т.н. Боднар Л.А., яка в 2010 році успішно захистила кандидатську дисертацію з питань енергетичної і екологічної ефективності теплоенергетичного обладнання. Боднар Л.А. освоїла сучасні методики визначення техногенного навантаження на навколишнє середовище теплоенергетичних об’єктів на протязі життєвого циклу із застосуванням програмного продукту Sima Pro.

У 2010 році завідувач кафедри ТЕ Ткаченко С.Й. виступив на спеціалізованій вченій раді НТУУ “КПІ” Д 26.002.05 офіційним опонентом по кандидатській дисертації зі спеціальності “Екологічна безпека”.