КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ВНТУ
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Дистанційні курси

На кафедрі проводиться робота по впровадженню дистанційного навчання. Викладачі і студенти ознайомлюються з особливостями підготовки дистанційних курсів, використовують елементи дистанційного навчання.

Доц. к.т.н. Степанова Н.Д. (2008), доц. к.т.н. Остапенко О.П. (2009), ст.викл, к.т.н. Боднар Л.А (2011), ст. викл., к.т.н. Співак О.Ю. (2012), доцент, к.т.н. Корженко Е.С. (2013) успішно закінчили курси підвищення педагогічної майстерності і як випускні роботи підготували дистанційні курси з дисциплін, які вони викладають для студентів заочної та денної форми навчання.

Викладачами кафедри підготовлені та впроваджені такі дистанційні курси:

1. Теплові мережі. Дистанційний курс / Н.Д. Степанова, Д.В. Степанов - Вінниця: ВНТУ, 2008 р.
2. Холодильна техніка та технологія. Частина 1. Дистанційний курс / Д.В. Степанов - Вінниця: ВНТУ, 2009 р.
3. Холодильна техніка та технологія. Частина 2. Дистанційний курс / О.П. Остапенко - Вінниця: ВНТУ, 2009 р.
4. Джерела теплопостачання промислових підприємств. Дистанційний курс / Д.В. Степанов - Вінниця: ВНТУ, 2009 р.
5. Теплотехнологічні процеси і установки. Дистанційний курс / М.М. Чепурний, С.Й. Ткаченко - Вінниця: ВНТУ, 2009 р.
6. Енергоустановки. Дистанційний курс / О.М. Головченко, В.В. Студинський - Вінниця: ВНТУ, 2010 р.
7. Котельні установки промислових підприємств. Дистанційний курс / Д.В. Степанов - Вінниця: ВНТУ, 2010 р.
8. Тепломасообмін. Частина 2. Дистанційний курс / Н.В. Резидент- Вінниця: ВНТУ, 2010 р.
9. Вступ до фаху. Дистанційний курс / Д.В. Степанов, С.Й. Ткаченко - Вінниця: ВНТУ, 2011 р.
10. Підвищення ефективності спалювання палива. Дистанційний курс /Ткаченко С.Й., Боднар Л.А. - Вінниця: ВНТУ, 2011 р.
11. Високотемпературні процеси і установки. Дистанційний курс / Л.А. Боднар, Є.П. Ларюшкін - Вінниця: ВНТУ, 2012 р.
12. Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ. Дистанційний курс. /Д.В. Степанов, Н.Д. Степанова.- Вінниця: ВНТУ, 2012 р.
13. Сушильні процеси та установки. Дистанційний курс. /Співак О.Ю.- Вінниця: ВНТУ, 2012 р.
14. Гідрогазодинаміка. Дистанційний курс. /Н.Д. Степанова, С.Й. Ткаченко.- Вінниця: ВНТУ, 2012 р.
15. Промислові печі та пічне устаткування. Дистанційний курс / Л.А. Боднар - Вінниця: ВНТУ, 2012 р.
16. Кондиціювання повітря. Дистанційний курс. /Корженко Є.С., Степанов Д.В.

На даний час викладачі працюють над такими дистанційними курсами:

17. Нагнітачі та теплові двигуни. Дистанційний курс. /Н.В. Резидент, М.М. Чепурний.
18. Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ. Дистанційний курс / Н.Д.Степанова, С.Й. Ткаченко


Корисні посилання