КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ВНТУ
ЗВ'ЯЗКИ КАФЕДРИ

Освітні та наукові зв'язки

Наукові розробки та результати досліджень проф., д.т.н. Ткаченко С.Й. були відмічені Бронзовою Медаллю на Міжнародній виставці винахідників у м. Ясси (Румунія) у 1994 році. Проф., д.т.н. Ткаченку С.Й. присвоєно також Спеціальний титул винахідника ІV класу за Євростандартом.

Завідувач кафедри ТЕ, проф. Ткаченко С.Й., в результаті проходження відповідної сертифікації та успішної здачі екзаменів, отримав від Міжнародної Асоціації Інженерів-Енергетиків (АЕЕ) звання сертифікованого енергоменеджера. Наукові дослідження проф. Ткаченко С. Й. широко впроваджуються на промислових підприємствах Вінничини, він очолює обласну робочу групу з енергозбереження в навчальних закладах, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України.


Контакти з ВЗО - партнерами, підприємствами

Кафедра підтримує науково-технічні та виробничі зв'язки із багатьма ВНЗ, підприємствами та організаціями:

- Київський національний університет будівництва та архітектури;
- НТУУ "Київський політехнічний інститут";
- Донецький національний технічний університет;
- Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);
- НТУ "Львівська політехніка";
- ВАТ "Вінницягаз";
- Національний університет харчових технологій (м. Київ):
- Запорізька державна інженерна академія;
- Одеська національна академія холоду та іншими.

Колективом кафедри встановлені контакти з Московським енергетичним інститутом, Саратовським технічним університетом, Московським науково-дослідним та проектно-технологічним інститутом “ВНІІКТІ ХОЛОДПРОМ”, Білоруським науково-дослідним і проектним республіканським підприємством; Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър" (Болгарія).

Кафедра бере участь у підготовці фахівців для Молдови за спеціальністю “Теплоенергетика, на даний час на кафедрі навчається 5 студентів.Участь у міжнародних науково-технічних конференціях

Працівники кафедри активно беруть участь у міжнародних конференціях, що відбуваються на території України, а також запрошують спеціалістів з теплоенергетики та суміжних галузей на конференції, що проводяться на базі нашого університету.


Зв'язки із спорідненими кафедрами

Кафедра ТЕ постійно підтримує зв'язки та співпрацює з вищими закладами освіти, підприємствами, науково-дослідними і проектними установами України та зарубіжжя. (НТУУ "КПІ", Харківський національний політехнічний університет, Донецький національний технічний університет, НУВГП, ВЗО Росії тощо).

Кафедра теплоенергетики є організатором проведення щорічних Міжнародних науково-технічних конференцій “Інноваційні технології в будівництві” та “Енергоефективність в галузях економіки України”. Співробітники та студенти кафедри теплоенергетики приймають активну участь в міжнародних конференціях ВНТУ: “Всеукраїнський з’їзд екологів”, “Гуманізм та освіта”, “КУСС”.

Основні міжнародні наукові і навчальні зв’язки здійснюються в період проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів і нарад. За останні п’ять років кафедра брала участь у наступних Міжнародних конференціях:
1. Міжнародна науково-технічна конференція “Енергоефективність в галузях економіки України” (ВНТУ, 2013 р.)
2. Міжнародна науково-технічна конференція, 2013 р., м. Харків (ХПІ).
3. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави” (23-26 березня 2011 р., Вінницький національний аграрний університет)
4. V Міжнародн. науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (20 – 22 квітня 2011 р., м. Дніпропетровськ).
5. Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві” (13-15 листопада 2012 р., Вінницький національний технічний університет).
6. Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві” (10-12 листопада 2010 р., Вінницький національний технічний університет).
7. Х міжнародна науково-практична конференція “Гуманізм та освіта” (2008 р., Вінницький національний технічний університет).
8. ХI Міжнародна науково-практична конференція “Гуманізм та освіта” (14-16 вересня 2010 р., Вінницький національний технічний університет).
9. IX міжнародна конференція “Контроль і управління в складних системах (КУСС-2008)” (2008 р, Вінницький національний технічний університет).
10.Х міжнародна науково-технічна конференція “Контроль і управління в складних системах (КУСС-2010)” (19-21 жовтня 2010 р., Вінницький національний технічний університет).
11. V-та міжнародна науково-практична конференція “Проблеми економії енергії”. – Львів: Львівська політехніка. – 2008 р.